CDS Full Form in Marathi

CDS-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

CDS


CDS Full Form

1. Chief of Defence Staff
2. Combined Defence Services


CDS Full Form in Marathi 

1. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ

2.संयुक्त संरक्षण सेवा


About CDS

1.चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हा लष्करी व्यवहार विभागाचा प्रमुख असतो. हे तिन्ही लष्करी सेवांसाठी प्रशासकीय कार्यांवर देखरेख करते. तसेच, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ देशाच्या सर्व सुरक्षा एजन्सी, संस्था आणि सायबर ऑपरेशन्सवर देखरेख करतो. लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि एकाच आदेशावर तिन्ही शाखा सक्रिय करण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

2. सीडीएस ही केंद्रीय लोकसेवा आयोग आयोजित परीक्षा आहे. हे सहसा इंडियन नेव्हल अकादमी आणि इंडियन मिलिटरी अकादमीमधील अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासाठी आयोजित केले जाते. एकत्रित संरक्षण सेवा परीक्षा वर्षातून दोनदा गुणवत्तेच्या आधारावर घेतली जाते आणि एकत्रित संरक्षण सेवांसाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवाराला अनेक फेऱ्या पार कराव्या लागतात. जर एखादी व्यक्ती या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सेवेत आली तर ती प्रतिष्ठेची मानली जाते. परीक्षा एप्रिल आणि सप्टेंबरमध्ये घेतली जाते आणि वर्षातून दोनदा घेतली जाते.


Watch CDS Full form In Marathi on YouTube

CDS Fullform in Marathi | CDS चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CDS cha fullform |

Tags for CDS Fullform in Marathi

CDS Fullform in Marathi, CDS Fullformg in Marathi by MD, What is the full form of CDS in Marathi, Find full form of CDS in Marathi, Marathi Full Form of CDS, CDS Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CDS


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CDS चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CDS म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CDS चा फुलफॉर्म तसेच CDS काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CDS फुलफॉर्म शिका. CDS चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CDS चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials