RSVP Full Form in Marathi

RSVP-Fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

RSVP


RSVP Full Form

Répondez s’il vous plaît


RSVP Full Form in Marathi 

कृपया प्रतिसाद द्या


About RSVP

आर.एस.व्ही.पी. ही फ्रेंच वाक्प्रचारापासून तयार झालेली सुरुवाती आहे जी रेपोंडेझच्या इल वाऊस प्लॅटपासून तयार झाली आहे, ज्याचा शब्दशः अर्थ “प्रतिसाद द्या, जर तुमची इच्छा असेल तर”, किंवा फक्त “कृपया प्रतिसाद द्या”, एखाद्या आमंत्रणाची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. “आर.एस.व्ही.पी.” हा आद्याक्षर आता फ्रान्समध्ये फारसा वापरला जात नाही, जिथे तो औपचारिक आणि जुन्या पद्धतीचा मानला जातो.


Watch RSVP Full form In Marathi on YouTube

RSVP Fullform in Marathi | RSVP चा फूलफॉर्म  मराठीत  | RSVP cha fullform |

Tags for RSVP Fullform in Marathi

RSVP Fullform in Marathi. RSVP Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of RSVP in Marathi, Find full form of RSVP in Marathi, Marathi Full Form of RSVP, RSVP Meaning in Marathi, Marathi Meaning of RSVP


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला RSVP चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि RSVP म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही RSVP चा फुलफॉर्म तसेच RSVP काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात RSVP फुलफॉर्म शिका. RSVP चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत RSVP चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials