CEO Full Form in Marathi

CEO-fullfrom-in-Marathi

 

What is the Full Form of

CEO


CEO Full Form

Chief executive officer


CEO Full Form in Marathi 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी


About CEO

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हा संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा आरोप असलेल्या अनेक कॉर्पोरेट अधिका-यांपैकी एक आहे – विशेषत: कंपनी किंवा ना-नफा संस्था यासारख्या स्वतंत्र कायदेशीर संस्था. सार्वजनिक आणि खासगी महामंडळे, बिगर-नफा संस्था आणि अगदी काही सरकारी संस्थांसह अनेक संस्थांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भूमिका सापडतात कॉर्पोरेशन किंवा कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्यत: संचालक मंडळाला अहवाल देतात.


Watch CEO Full form In Marathi on YouTube

CEO Fullform in Marathi | CEO चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CEO cha fullform |

Tags for CEO Fullform in Marathi

CEO Fullform in Marathi. CEO Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of CEO in Marathi, Find full form of CEO in Marathi, Marathi Full Form of CEO, CEO Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CEO


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CEO चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CEO म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CEO चा फुलफॉर्म तसेच CEO काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CEO फुलफॉर्म शिका. CEO चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CEO चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials