Chores Meaning in Marathi

Chores-meaning-in-marathi

 

Type of Chores

noun: chore; plural noun: chores


Definition and Meaning of Chores in Marathi

घरकाम, छोटेसे दैनंदिन काम, नित्यकर्म, रोजचे कामधाम, कामाचे गाडे, कंटाळवाणे, न आवडणारे काम


Pronunciation of Chores in Marathi

Chores (चॉरस्)


Usage of Chores in a Sentence

    • She is doing household chores.
    • Do you share domestic chores with your spouse?
    • He left all the domestic chores to his wife.
    • We share the domestic chores.

 

Watch Chores Meaning In Marathi on YouTube

Chores meaning in Marathi | Chores मराठीत अर्थ | explained Chores in Marathi

Synonyms of Chores in Marathi

task, job, duty, errand, thing to be done, burden, work, domestic work, drudgery


Antonyms of Chores in Marathi

happiness, peace


Tags for Chores Meaning in Marathi

Chores Meaning in Marathi. Chores Meaning in Marathi by MD. Meaning and definitions of Chores . translation of Chores in Marathi language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Chores in English and in Marathi. What Chores means in Marathi. Chores meaning in Marathi. Chores definition, explanation, pronunciations and examples of Chores in Marathi. Synonyms of Chores in Marathi. Antonyms of Chores in Marathi. Chores in Marathi Dictionary. Chores typing in Marathi. Thesaurus of Chores in Marathi. Thesaurus of Chores Meaning in Marathi.


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला Chores चा मराठीत अर्थ समजेल आणि Chores चा उच्चार देखील कळेल. म्हणजेच Chores शब्दाच्या अर्थासोबत Chores उच्चार कसा करायचा, Chores उच्चार करण्याची योग्य पद्धत कोणती हे देखील शिकाल. तर Chores हा शब्द फक्त एका मिनिटात शिका. Chores चा मराठी अर्थ सविस्तर जाणून घेऊया. मराठीत Chores चा अर्थ.


 

Also Visit our Socials