CRPC Full Form in Marathi

CRPC-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

CRPC


CRPC Full Form

The Code of Criminal Procedure


CRPC Full Form in Marathi 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता


About CRPC

फौजदारी प्रक्रिया संहिता ज्याला सामान्यत: फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) म्हटले जाते, हा भारतातील मूलभूत गुन्हेगारी कायद्याच्या प्रशासनासाठीच्या प्रक्रियेवरील मुख्य कायदा आहे. १९७३ मध्ये हा कायदा करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९७४ रोजी अंमलात आला. यात गुन्ह्याचा तपास, संशयित गुन्हेगारांची भीती, पुरावे गोळा करणे, आरोपी व्यक्तीचा अपराध किंवा निर्दोषत्व निश्चित करणे आणि दोषींना शिक्षा निश्चित करणे यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


Watch CRPC Full form In Marathi on YouTube

CRPC Fullform in Marathi | CRPC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CRPC cha fullform |

Tags for CRPC Fullform in Marathi

CRPC Fullform in Marathi. CRPC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of CRPC in Marathi, Find full form of CRPC in Marathi, Marathi Full Form of CRPC, CRPC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CRPC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CRPC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CRPC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CRPC चा फुलफॉर्म तसेच CRPC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CRPC फुलफॉर्म शिका. CRPC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CRPC चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials