CTC Full Form in Marathi

CTC-fullform-in-gujarati

 

What is the Full Form of

CTC


CTC Full Form

Cost To Company


CTC Full Form in Marathi 

कंपनीला खर्च


About CTC

CTC चा मराठीत अर्थ कंपनीचा खर्च असे म्हटले जाते. कोणत्याही कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मासिक जो एकूण पगार मिळतो, तो पगार देण्यासाठी total salary package देण्यासाठी CTC या term चा वापर केला जातो. CTC म्हणजेच कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यां वर एका वर्षामध्ये किती पैसे खर्च केले. CTC= कर्मचाऱ्याला मिळणारी gross salary + कर्मचाऱ्याला कंपनी द्वारे वर्षभरात मिळणारे अतिरिक्त पैसे. अशाप्रकारे कंपनी कर्मचाऱ्यांना मासिक पगार व्यतिरिक्त काही पैसे आणि सुविधा देत असतील त्यांना सीटीसी म्हटले जाते.


Watch CTC Full form In Marathi on YouTube

CTC Fullform in Marathi | CTC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CTC cha fullform |

Tags for CTC Fullform in Marathi

CTC Fullform in Marathi. CTC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of CTC in Marathi, Find full form of CTC in Marathi, Marathi Full Form of CTC, CTC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CTC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CTC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CTC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CTC चा फुलफॉर्म तसेच CTC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CTC फुलफॉर्म शिका. CTC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CTC चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials