DRDO-fullfrom-in-Marathi

DRDO Full Form in Marathi

DRDO-fullfrom-in-Marathi

 

What is the Full Form of

DRDO


DRDO Full Form

Defence Research and Development Organisation


DRDO Full Form in Marathi 

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था


About DRDO

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) ही भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयातील संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाच्या अंतर्गत असलेली प्रमुख संस्था आहे, ज्याचे मुख्यालय दिल्ली, भारत येथे लष्कराच्या संशोधन आणि विकासासाठी आहे. हे 1958 मध्ये तांत्रिक विकास आस्थापना आणि भारतीय आयुध निर्माणींचे तांत्रिक विकास आणि उत्पादन संचालनालय यांच्या विलीनीकरणाद्वारे संरक्षण विज्ञान संस्थेमध्ये स्थापन करण्यात आले.


Watch DRDO Full form In Marathi on YouTube

DRDO Fullform in Marathi | DRDO चा फूलफॉर्म  मराठीत  | DRDO cha fullform |

Tags for DRDO Fullform in Marathi

DRDO Fullform in Marathi, DRDO Fullformg in Marathi by MD, What is the full form of DRDO in Marathi, Find full form of DRDO in Marathi, Marathi Full Form of DRDO, DRDO Meaning in Marathi, Marathi Meaning of DRDO


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला DRDO चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि DRDO म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही DRDO चा फुलफॉर्म तसेच DRDO काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात DRDO फुलफॉर्म शिका. DRDO चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत DRDO चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials