EVS Full Form in Marathi

EVS-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

EVS


EVS Full Form

Environmental Science


EVS Full Form in Marathi 

पर्यावरण विज्ञान


About EVS

ईव्हीएस म्हणजे एन्व्हायर्नमेंटल स्टडीज किंवा एन्व्हायर्नमेंटल सायन्सेस. नावाप्रमाणेच पर्यावरणाचा अभ्यास म्हणजे आपण ज्या परिसरात राहतो त्या परिसराला सूचित करतो. पर्यावरणाच्या घटकांमध्ये मानवाच्या जगण्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आधार देणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा समावेश होतो.


Watch EVS Full form In Marathi on YouTube

EVS Fullform in Marathi | EVS चा फूलफॉर्म  मराठीत  | EVS cha fullform |

Tags for EVS Fullform in Marathi

EVS Fullform in Marathi. EVS Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of EVS in Marathi, Find full form of EVS in Marathi, Marathi Full Form of EVS, EVS Meaning in Marathi, Marathi Meaning of EVS


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला EVS चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि EVS म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही EVS चा फुलफॉर्म तसेच EVS काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात EVS फुलफॉर्म शिका. EVS चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत EVS चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials