FEMA Full Form in Marathi

FEMA-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

FEMA


FEMA Full Form

Foreign Exchange Management Act


FEMA Full Form in Marathi 

परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा


About FEMA

भारताच्या केंद्र सरकारने फेमा म्हणून ओळखल्या जाणार् या भारतातील बाह्य देयकांना आणि सीमेपलीकडील व्यापारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हा कायदा तयार केला आहे. FEMA ची सुरुवात 1999 मध्ये पूर्वीच्या FERA कायद्याच्या जागी करण्यात आली आहे.


Watch FEMA Full form In Marathi on YouTube

FEMA Fullform in Marathi | FEMA चा फूलफॉर्म  मराठीत  | FEMA cha fullform |

Tags for FEMA Fullform in Marathi

FEMA Fullform in Marathi. FEMA Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of FEMA in Marathi, Find full form of FEMA in Marathi, Marathi Full Form of FEMA, FEMA Meaning in Marathi, Marathi Meaning of FEMA


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला FEMA चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि FEMA म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही FEMA चा फुलफॉर्म तसेच FEMA काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात FEMA फुलफॉर्म शिका. FEMA चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत FEMA चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials