FLN Full Form in Marathi

FLN-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

FLN


FLN Full Form

Foundational Literacy & Numeracy


FLN Full Form in Marathi 

मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र


About FLN

FLN हे एक मेट्रिक आहे जे सरकारला सूचित करते की मुलाने साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील मूलभूत मूलभूत कौशल्ये प्राप्त केली आहेत. FLN चे प्रमुख उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की सर्व मुलांना ग्रेड-स्तरीय वाचन, लेखन आणि संख्यात्मक कौशल्ये मिळतील. खाली सूचीबद्ध केलेली ही इतर उद्दिष्टे प्रामुख्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या शिफारशींवर आधारित आहेत.


Watch FLN Full form In Marathi on YouTube

FLN Fullform in Marathi | FLN चा फूलफॉर्म  मराठीत  | FLN cha fullform |

Tags for FLN Fullform in Marathi

FLN Fullform in Marathi. FLN Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of FLN in Marathi, Find full form of FLN in Marathi, Marathi Full Form of FLN, FLN Meaning in Marathi, Marathi Meaning of FLN


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला FLN चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि FLN म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही FLN चा फुलफॉर्म तसेच FLN काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात FLN फुलफॉर्म शिका. FLN चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत FLN चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials