ICSE Full Form in Marathi

ICSE-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

ICSE


ICSE Full Form

Indian Certificate of Secondary Education


ICSE Full Form in Marathi 

भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र


About ICSE

ICSE ही भारतीय शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदेद्वारे घेण्यात येणारी एक परीक्षा आहे, ही एक खाजगी बोर्ड आहे जी सामान्य शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात, नवीन शैक्षणिक धोरण 1986 (भारत) च्या शिफारशींनुसार इंग्रजी माध्यमाद्वारे परीक्षा देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ज्या विषयात एकापेक्षा जास्त पेपर आहेत (उदा., विज्ञान) त्या विषयातील सर्व पेपर्सची सरासरी घेऊन त्या विषयात मिळालेले गुण काढले जातात. परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्येक विषयाचे एक ते तीन पेपर्ससह सहा किंवा सात विषयांचा अभ्यास करावा लागतो. यामुळे विषयानुसार एकूण आठ ते अकरा पेपर होतात.


Watch ICSE Full form In Marathi on YouTube

ICSE Fullform in Marathi | ICSE चा फूलफॉर्म  मराठीत  | ICSE cha fullform |

Tags for ICSE Fullform in Marathi

ICSE Fullform in Marathi. ICSE Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of ICSE in Marathi, Find full form of ICSE in Marathi, Marathi Full Form of ICSE, ICSE Meaning in Marathi, Marathi Meaning of ICSE


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला ICSE चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि ICSE म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही ICSE चा फुलफॉर्म तसेच ICSE काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात ICSE फुलफॉर्म शिका. ICSE चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत ICSE चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials