UPSC Full Form in Marathi

UPSC-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

UPSC


UPSC Full Form

Union Public Service Commission


UPSC Full Form in Marathi 

संघ लोकसेवा आयोग


About UPSC

केंद्रीय लोकसेवा आयोग, ज्याला सामान्यतः UPSC असे संक्षेप केले जाते, ही केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक सेवकांसाठी भारतातील प्रमुख केंद्रीय भर्ती संस्था आहे. UPSC ची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी लोकसेवा आयोग म्हणून करण्यात आली, नंतर त्याला UPSC असे नाव देण्यात आले, केंद्रीय आणि अखिल भारतीय सेवांमध्ये पात्र उमेदवारांची भरती करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने अनिवार्य केले.


Watch UPSC Full form In Marathi on YouTube

UPSC Fullform in Marathi | UPSC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | UPSC cha fullform |

Tags for UPSC Fullform in Marathi

UPSC Fullform in Marathi. UPSC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of UPSC in Marathi, Find full form of UPSC in Marathi, Marathi Full Form of UPSC, UPSC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of UPSC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला UPSC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि UPSC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही UPSC चा फुलफॉर्म तसेच UPSC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात UPSC फुलफॉर्म शिका. UPSC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत UPSC चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials