IDSMT Full Form in Marathi

IDSMT-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

IDSMT


IDSMT Full Form

Interactive Application Security Testing


IDSMT Full Form in Marathi 

परस्परसंवादी अनुप्रयोग सुरक्षा चाचणी


About IDSMT

लहान आणि मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकासाची केंद्र प्रायोजित योजना (IDSMT) वर्ष 1979-80 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती 2004-2005 पर्यंत कालबद्ध सुधारणा आणि सुधारणांसह चालू ठेवली गेली आणि डिसेंबर 2005 मध्ये ती UIDSSMT योजनेत समाविष्ट करण्यात आली.


Watch IDSMT Full form In Marathi on YouTube

IDSMT Fullform in Marathi | IDSMT चा फूलफॉर्म  मराठीत  | IDSMT cha fullform |

Tags for IDSMT Fullform in Marathi

IDSMT Fullform in Marathi, IDSMT Fullformg in Marathi by MD, What is the full form of IDSMT in Marathi, Find full form of IDSMT in Marathi, Marathi Full Form of IDSMT, IDSMT Meaning in Marathi, Marathi Meaning of IDSMT


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला IDSMT चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि IDSMT म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही IDSMT चा फुलफॉर्म तसेच IDSMT काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात IDSMT फुलफॉर्म शिका. IDSMT चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत IDSMT चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials