Larvae Meaning in Marathi

Larvae-meaning-in-marathi

 

Type of Larvae

noun: larva; plural noun: larvae


Definition and Meaning of Larvae in Marathi

‘Larva’ चे अनेकवचनी रूप, अळ्या, पिलव, डिंभ, कोशस्थ किडा, अंड्यातून बाहेर पडलेला परंतु स्वतः भोवती कोश न विणलेल्या अवस्थेतील किडा


Pronunciation of Larvae in Marathi

Larvae (लारवे)


Usage of Larvae in a Sentence

    • The eggs quickly hatch into larvae.
    • The larvae feed on the young shoots of water-lilies.
    • The lack of a shell leaves the larvae unprotected against predators.
    • A caterpillar is the larva of a butterfly.

 

Watch Larvae Meaning In Marathi on YouTube

Larvae meaning in Marathi | Larvae मराठीत अर्थ | explained Larvae in Marathi

Synonyms of Larvae in Marathi

nymphs, pupae, naiads, pupas, naiades


Antonyms of Larvae in Marathi


Tags for Larvae Meaning in Marathi

Larvae Meaning in Marathi. Larvae Meaning in Marathi by MD. Meaning and definitions of Larvae. translation of Larvae in Marathi language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Larvae in English and in Marathi. What Larvae means in Marathi. Larvae meaning in Marathi. Larvae definition, explanation, pronunciations and examples of Larvae in Marathi. Synonyms of Larvae in Marathi. Antonyms of Larvae in Marathi. Larvae in Marathi Dictionary. Larvae typing in Marathi. Thesaurus of Larvae in Marathi. Thesaurus of Larvae Meaning in Marathi.


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला Larvae चा मराठीत अर्थ समजेल आणि Larvae चा उच्चार देखील कळेल. म्हणजेच Larvae शब्दाच्या अर्थासोबत Larvae उच्चार कसा करायचा, Larvae उच्चार करण्याची योग्य पद्धत कोणती हे देखील शिकाल. तर Larvae हा शब्द फक्त एका मिनिटात शिका. Larvae चा मराठी अर्थ सविस्तर जाणून घेऊया. मराठीत Larvae चा अर्थ.


 

Also Visit our Socials