MESMA Full Form in Marathi

MESMA-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

MESMA


MESMA Full Form

The Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2005


MESMA Full Form in Marathi 

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम, 2005


About MESMA

MESMA Act ला मराठीत “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” म्हणतात. मेस्मा हा कायदा केंद्र सरकारने 1968 साली अंमलात आणला होता. सर्वात आधी हा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे होते परंतु नंतर राज्य सरकारकडे MESMA कायदा लावण्याचे अधिकार सोपवण्यात आले. MESMA कायदा लागू केल्यानंतर जे एसटी कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो. MESMAचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते.


Watch MESMA Full form In Marathi on YouTube

MESMA Fullform in Marathi | MESMA चा फूलफॉर्म  मराठीत  | MESMA cha fullform |

Tags for MESMA Fullform in Marathi

MESMA Fullform in Marathi. MESMA Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of MESMA in Marathi, Find full form of MESMA in Marathi, Marathi Full Form of MESMA, MESMA Meaning in Marathi, Marathi Meaning of MESMA


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला MESMA चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि MESMA म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही MESMA चा फुलफॉर्म तसेच MESMA काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात MESMA फुलफॉर्म शिका. MESMA चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत MESMA चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials