MIS Full Form in Marathi

MIS-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

MIS


MIS Full Form

Portable Document Format


MIS Full Form in Marathi 

व्यवस्थापन माहिती प्रणाली


About MIS

व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एम.आय.एस.) ही एक माहिती प्रणाली आहे जी निर्णय घेण्यासाठी वापरली जाते आणि संस्थेतील माहितीचे समन्वय, नियंत्रण, विश्लेषण आणि व्हिज्युअलायझेशनसाठी वापरली जाते. व्यवस्थापन माहिती प्रणालींच्या अभ्यासामध्ये संस्थात्मक संदर्भात लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश होतो.


Watch MIS Full form In Marathi on YouTube

MIS Fullform in Marathi | MIS चा फूलफॉर्म  मराठीत  | MIS cha fullform |

Tags for MIS Fullform in Marathi

MIS Fullform in Marathi. MIS Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of MIS in Marathi, Find full form of MIS in Marathi, Marathi Full Form of MIS, MIS Meaning in Marathi, Marathi Meaning of MIS


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला MIS चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि MIS म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही MIS चा फुलफॉर्म तसेच MIS काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात MIS फुलफॉर्म शिका. MIS चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत MIS चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials