MSEB Full Form in Marathi

MSEB-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

MSEB


MSEB Full Form

Maharashtra State Electricity Board


MSEB Full Form in Marathi 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ


About MSEB

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ हे भारतातील महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेले राज्य सरकारचे वीज नियमन मंडळ आहे. MSEB ची स्थापना 20 जून 1960 रोजी विद्युत कायदा, 1948 च्या कलम 5 अंतर्गत करण्यात आली.


Watch MSEB Full form In Marathi on YouTube

MSEB Fullform in Marathi | MSEB चा फूलफॉर्म  मराठीत  | MSEB cha fullform |

Tags for MSEB Fullform in Marathi

MSEB Fullform in Marathi. MSEB Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of MSEB in Marathi, Find full form of MSEB in Marathi, Marathi Full Form of MSEB, MSEB Meaning in Marathi, Marathi Meaning of MSEB


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला MSEB चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि MSEB म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही MSEB चा फुलफॉर्म तसेच MSEB काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात MSEB फुलफॉर्म शिका. MSEB चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत MSEB चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials