MSME-Fullform-in-Marathi

MSME Full Form in Marathi

MSME-Fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

MSME


MSME Full Form

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises


MSME Full Form in Marathi 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय


About MSME

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय हे भारत सरकारचे मंत्रालय आहे. भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित नियम, नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी ही सर्वोच्च कार्यकारी संस्था आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम मंत्रालयाला देण्यात आले होते.


Watch MSME Full form In Marathi on YouTube

MSME Fullform in Marathi | MSME चा फूलफॉर्म  मराठीत  | MSME cha fullform |

Tags for MSME Fullform in Marathi

MSME Fullform in Marathi. MSME Fullform in Marathi by MD. What is the full form of MSME in Marathi, Find full form of MSME in Marathi, Marathi Full Form of MSME, MSME Meaning in Marathi, Marathi Meaning of MSME


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला MSME चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि MSME म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही MSME चा फुलफॉर्म तसेच MSME काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात MSME फुलफॉर्म शिका. MSME चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत MSME चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials