NABARD-fullform-in-Marathi

NABARD Full Form in Marathi

NABARD-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

NABARD


NABARD Full Form

National Bank for Agriculture and RuralDevelopment


NABARD Full Form in Marathi 

कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक


About NABARD

12 जुलै 1982 रोजी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या 1981 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संसदीय कायद्याद्वारे नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. नाबार्ड ही भारतातील प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सर्वोच्च सहकारी बँकांच्या एकूण नियमनासाठी सर्वोच्च नियामक संस्था आहे. हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे.


Watch NABARD Full form In Marathi on YouTube

NABARD Fullform in Marathi | NABARD चा फूलफॉर्म  मराठीत  | NABARD cha fullform |

Tags for NABARD Fullform in Marathi

NABARD Fullform in Marathi. NABARD Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of NABARD in Marathi, Find full form of NABARD in Marathi, Marathi Full Form of NABARD, NABARD Meaning in Marathi, Marathi Meaning of NABARD


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला NABARD चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि NABARD म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही NABARD चा फुलफॉर्म तसेच NABARD काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात NABARD फुलफॉर्म शिका. NABARD चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत NABARD चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials