NT Full Form in Marathi

NT-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

NT


NT Full Form

Nomadic Tribes


NT Full Form in Marathi 

भटक्या जमाती


About NT

भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमातीमध्ये भारतातील सुमारे 60 दशलक्ष लोक आहेत, त्यापैकी सुमारे 5 दशलक्ष लोक महाराष्ट्र राज्यात राहतात. 315 भटक्या जमाती आणि 198 विमुक्त जमाती आहेत. NT1, NT2 आणि NT3 या भटक्या जमातींच्या श्रेणी आहेत ज्या महाराष्ट्र जातीमध्ये सूचीबद्ध आहेत.


Watch NT Full form In Marathi on YouTube

NT Fullform in Marathi | NT चा फूलफॉर्म  मराठीत  | NT cha fullform |

Tags for NT Fullform in Marathi

NT Fullform in Marathi. NT Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of NT in Marathi, Find full form of NT in Marathi, Marathi Full Form of NT, NT Meaning in Marathi, Marathi Meaning of NT


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला NT चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि NT म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही NT चा फुलफॉर्म तसेच NT काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात NT फुलफॉर्म शिका. NT चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत NT चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials