OBC Caste Full Form in Marathi

OBC Caste-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

OBC Caste


OBC Caste Full Form

 Other Backward Classes Caste


OBC Caste Full Form in Marathi 

इतर मागासवर्गीय जाती


About OBC Caste

OBC हा भारतातील एक प्रवर्ग आहे ज्याला इतर मागास वर्ग किंवा ओबीसी असे म्हंटले जाते. OBC ही भारत सरकारने शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्यात वंचित असलेल्या जातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरली जाणारी सामूहिक संज्ञा आहे. सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी आणि एसटी) सह, हे भारतातील लोकसंख्येच्या अनेक अधिकृत वर्गीकरणांपैकी एक आहे.


Watch OBC Caste Full form In Marathi on YouTube

OBC Caste Fullform in Marathi | OBC Caste चा फूलफॉर्म  मराठीत  | OBC Caste cha fullform |

Tags for OBC Caste Fullform in Marathi

OBC Caste Fullform in Marathi. OBC Caste Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of OBC Caste in Marathi, Find full form of OBC Caste in Marathi, Marathi Full Form of OBC Caste, OBC Caste Meaning in Marathi, Marathi Meaning of OBC Caste


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला OBC Caste चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि OBC Caste म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही OBC Caste चा फुलफॉर्म तसेच OBC Caste काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात OBC Caste फुलफॉर्म शिका. OBC Caste चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत OBC Caste चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials