PAN Full Form in Marathi

PAN-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

PAN


PAN Full Form

Permanent Account Number


PAN Full Form in Marathi 

स्थायी खाते क्रमांक


About PAN

PAN हा एक 10 अंकाचा unique ओळखपत्र आहे, जो income tax department मधून भेटतो. याचा मुख्य उपयोग tax भरण्यासाठी होतो. विना PAN CARD चे आपल्याला जास्त TAX भरावा लागू शकतो. PAN CARD वरचा UNIQUE NUMBER च्या मदतीने INCOME TAX DEPARTMENT एका व्यक्तीने केलेले सर्व TRANSACTION ला LINK करतात आणि त्याच्यावर नजर ठेवतात आणि tax ची चोरी थांबवू शकतो. PAN CARD मध्ये photo, नाव, आणि सही हे ओळखपत्राच्या स्वरूपात आपण उपयोग करू शकतो.


Watch PAN Full form In Marathi on YouTube

PAN Fullform in Marathi | PAN चा फूलफॉर्म  मराठीत  | PAN cha fullform |

Tags for PAN Fullform in Marathi

PAN Fullform in Marathi. PAN Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of PAN in Marathi, Find full form of PAN in Marathi, Marathi Full Form of PAN, PAN Meaning in Marathi, Marathi Meaning of PAN


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला PAN चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि PAN म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही PAN चा फुलफॉर्म तसेच PAN काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात PAN फुलफॉर्म शिका. PAN चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत PAN चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials