SC Full Form in Marathi

SC-Fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

SC


SC Full Form

The Scheduled Caste


SC Full Form in Marathi 

अनुसूचित जाती


About SC

अनुसूचित जाती हे लोकांच्या समुदायाचे नाव आहे. ते अधिकृतपणे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात वंचित गटांपैकी एक समुदाय म्हणून निर्धारित आहेत. या गटांना मान्यता मिळण्यास मदत करणाऱ्या अटींना भारतीय राज्यघटनेतच मान्यता देण्यात आली आहे.


Watch SC Full form In Marathi on YouTube

SC Fullform in Marathi | SC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | SC cha fullform |

Tags for SC Fullform in Marathi

SC Fullform in Marathi. SC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of SC in Marathi, Find full form of SC in Marathi, Marathi Full Form of SC, SC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of SC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला SC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि SC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही SC चा फुलफॉर्म तसेच SC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात SC फुलफॉर्म शिका. SC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत SC चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials