SDO Full Form in Marathi

SDO-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

SDO


SDO Full Form

Sub Divisional Officer


SDO Full Form in Marathi 

उपविभागीय अधिकारी


About SDO

SDO हा सरकारच्या उपविभागाचा प्रमुख असतो. वीज मंडळ, पीडब्ल्यूडी सिंचन अशा अनेक सरकारी विभागांमध्ये SDOचे पद मिळू शकते. आम्ही असे म्हणू शकतो की जवळजवळ प्रत्येक सरकारी विभागात SDOची नेमणूक केली जाते.


Watch SDO Full form In Marathi on YouTube

SDO Fullform in Marathi | SDO चा फूलफॉर्म  मराठीत  | SDO cha fullform |

Tags for SDO Fullform in Marathi

SDO Fullform in Marathi. SDO Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of SDO in Marathi, Find full form of SDO in Marathi, Marathi Full Form of SDO, SDO Meaning in Marathi, Marathi Meaning of SDO


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला SDO चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि SDO म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही SDO चा फुलफॉर्म तसेच SDO काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात SDO फुलफॉर्म शिका. SDO चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत SDO चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials