SOP Full Form in Marathi

SOP-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

SOP


SOP Full Form

Standard operating procedure


SOP Full Form in Marathi 

मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया


About SOP

SOPला मराठी मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना म्हणतात. SOP द्वारे एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या तारखेपूर्वी स्वेच्छेने सेवेतून निवृत्त होण्याची ऑफर दिली जाते. या योजनेमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करता येते. 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या किंवा 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यांना SOP लागू होतो. हे कामगारांना, कंपन्यांचे अधिकारी आणि/किंवा सहकारी संस्थेच्या प्राधिकरणाला लागू होते.


Watch SOP Full form In Marathi on YouTube

SOP Fullform in Marathi | SOP चा फूलफॉर्म  मराठीत  | SOP cha fullform |

Tags for SOP Fullform in Marathi

SOP Fullform in Marathi. SOP Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of SOP in Marathi, Find full form of SOP in Marathi, Marathi Full Form of SOP, SOP Meaning in Marathi, Marathi Meaning of SOP


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला SOP चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि SOP म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही SOP चा फुलफॉर्म तसेच SOP काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात SOP फुलफॉर्म शिका. SOP चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत SOP चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials