SWOT Full Form in Marathi

SWOT-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

SWOT


SWOT Full Form

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis


SWOT Full Form in Marathi 

बलस्थाने, कमकुवतपणा, संधी आणि धोके विश्लेषण


About SWOT

SWOT Analysis हे एक धोरणात्मक नियोजन आणि धोरणात्मक व्यवस्थापन तंत्र आहे जे एखाद्या व्यक्तीस किंवा संस्थेला व्यवसाय स्पर्धा किंवा प्रकल्प नियोजनाशी संबंधित बलस्थाने, उणिवा, संधी आणि धोके ओळखण्यास मदत करण्यासाठी वापरले जाते. त्याला कधीकधी परिस्थितीजन्य मूल्यमापन किंवा परिस्थितीजन्य विश्लेषण असे म्हणतात.


Watch SWOT Full form In Marathi on YouTube

SWOT Fullform in Marathi | SWOT चा फूलफॉर्म  मराठीत  | SWOT cha fullform |

Tags for SWOT Fullform in Marathi

SWOT Fullform in Marathi. SWOT Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of SWOT in Marathi, Find full form of SWOT in Marathi, Marathi Full Form of SWOT, SWOT Meaning in Marathi, Marathi Meaning of SWOT


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला SWOT चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि SWOT म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही SWOT चा फुलफॉर्म तसेच SWOT काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात SWOT फुलफॉर्म शिका. SWOT चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत SWOT चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials