URL Full Form in Marathi

  What is the Full Form of URL URL Full Form Uniform Resource Locator URL Full Form in Marathi  एकसमान संसाधन शोधक About URL हा इंटरनेटवरील संसाधनाचा पत्ता आहे, जो विशिष्ट वेबपृष्ठ किंवा फाइल असू शकतो. जेव्हा HTTP सह URL वापरली जाते, तेव्हा तो वेब पत्ता म्हणून ओळखला जातो.हे 1994 मध्ये टिम बर्नर्स-ली यांनी तयार …

URL Full Form in Marathi Read More »