TC Full Form in Marathi

TC-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

TC


TC Full Form

Transfer Certificate


TC Full Form in Marathi 

हस्तांतरण प्रमाणपत्र


About TC

टीसीचा पूर्ण फॉर्म ट्रान्स्फर सर्टिफिकेट आहे. टीसी हा शाळेच्या किंवा संस्थेच्या प्रमुखाने स्वाक्षरी केलेला एक दस्तऐवज आहे जो सूचित करतो की विद्यार्थ्याने त्यांच्या परिसरातील शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण केल्या आहेत. हस्तांतरण प्रमाणपत्र आणि सोडल्याचा दाखला याचा शब्दशः अर्थ एकच आहे.


Watch TC Full form In Marathi on YouTube

TC Fullform in Marathi | TC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | TC cha fullform |

Tags for TC Fullform in Marathi

TC Fullform in Marathi. TC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of TC in Marathi, Find full form of TC in Marathi, Marathi Full Form of TC, TC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of TC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला TC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि TC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही TC चा फुलफॉर्म तसेच TC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात TC फुलफॉर्म शिका. TC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत TC चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials