VRS Full Form in Marathi

VRS-full-form-in-marathi

 

What is the Full Form of

VRS


VRS Full Form

Voluntary Retirement Scheme


VRS Full Form in Marathi 

स्वेच्छा निवृत्ती योजना


About VRS

VRSला मराठी मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना म्हणतात. VRS द्वारे एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या तारखेपूर्वी स्वेच्छेने सेवेतून निवृत्त होण्याची ऑफर दिली जाते. या योजनेमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करता येते. 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या किंवा 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यांना VRS लागू होतो. हे कामगारांना, कंपन्यांचे अधिकारी आणि/किंवा सहकारी संस्थेच्या प्राधिकरणाला लागू होते.


Watch VRS Full form In Marathi on YouTube

VRS Fullform in Marathi | VRS चा फूलफॉर्म  मराठीत  | VRS cha fullform |

Tags for VRS Fullform in Marathi

VRS Fullform in Marathi. VRS Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of VRS in Marathi, Find full form of VRS in Marathi, Marathi Full Form of VRS, VRS Meaning in Marathi, Marathi Meaning of VRS


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला VRS चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि VRS म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही VRS चा फुलफॉर्म तसेच VRS काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात VRS फुलफॉर्म शिका. VRS चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत VRS चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials