Wrist Meaning in Marathi

Wrist-meaning-in-marathi

 

Type of Wrist

noun: wrist; plural noun: wrists


Definition and Meaning of Wrist in Marathi

मनगट, मणिबंध, मनगटाच्या अस्थी व पूर्व बाहू यामधील सांधा


Pronunciation of Wrist in Marathi

Wrist (रिस्‍ट्‌)


Usage of Wrist in a Sentence

    • She fell over and sprained her wrist.
    • He grasped her by the wrist.
    • The doctor felt her pulse on her wrist.
    • He wore a copper bracelet on his wrist.

 

Watch Wrist Meaning In Marathi on YouTube

Wrist meaning in Marathi | Wrist मराठीत अर्थ | explained Wrist in Marathi

Synonyms of Wrist in Marathi


Antonyms of Wrist in Marathi,


Tags for Wrist Meaning in Marathi

Wrist Meaning in Marathi. Wrist Meaning in Marathi by MD. Meaning and definitions of Wrist. translation of Wrist in Marathi language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Wrist in English and in Marathi. What Wrist means in Marathi. Wrist meaning in Marathi. Wrist definition, explanation, pronunciations and examples of Wrist in Marathi. Synonyms of Wrist in Marathi. Antonyms of Wrist in Marathi. Wrist in Marathi Dictionary. Wrist typing in Marathi. Thesaurus of Wrist in Marathi. Thesaurus of Wrist Meaning in Marathi.


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला Wrist चा मराठीत अर्थ समजेल आणि Wrist चा उच्चार देखील कळेल. म्हणजेच Wrist शब्दाच्या अर्थासोबत Wrist उच्चार कसा करायचा, Wrist उच्चार करण्याची योग्य पद्धत कोणती हे देखील शिकाल. तर Wrist हा शब्द फक्त एका मिनिटात शिका. Wrist चा मराठी अर्थ सविस्तर जाणून घेऊया. मराठीत Wrist चा अर्थ.


 

Also Visit our Socials