BMC Full Form in Marathi

BMC-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

BMC


BMC Full Form

Brihanmumbai Municipal Corporation


BMC Full Form in Marathi 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका


About BMC

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जी बृहन्मुंबई महानगरपालिका म्हणूनही ओळखली जाते, ती महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईची प्रशासकीय नागरी संस्था आहे. ही भारतातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. बीएमसीचे वार्षिक बजेट भारतातील काही छोट्या राज्यांपेक्षा जास्त आहे.


Watch BMC Full form In Marathi on YouTube

BMC Fullform in Marathi | BMC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | BMC cha fullform |

Tags for BMC Fullform in Marathi

BMC Fullform in Marathi. BMC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of BMC in Marathi, Find full form of BMC in Marathi, Marathi Full Form of BMC, BMC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of BMC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला BMC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि BMC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही BMC चा फुलफॉर्म तसेच BMC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात BMC फुलफॉर्म शिका. BMC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत BMC चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials