TDS Full Form in Marathi

TDS-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

TDS


TDS Full Form

Tax Deducted at Source


TDS Full Form in Marathi 

स्रोतावर कर कपात


About TDS

 उत्पन्नाच्या स्रोतातूनच कर गोळा करण्याच्या उद्देशाने टीडीएसची संकल्पना मांडण्यात आली. या संकल्पनेनुसार, एखादी व्यक्ती (डिडक्टर) जी व्यक्ती (डिडक्टर) इतर कोणत्याही व्यक्तीस (डिडक्टी) निर्दिष्ट स्वरूपाचा भरणा करण्यास जबाबदार असेल ती स्त्रोतावर कर कापून घेईल आणि ती केंद्र सरकारच्या खात्यात पाठवेल.


Watch TDS Full form In Marathi on YouTube

TDS Fullform in Marathi | TDS चा फूलफॉर्म  मराठीत  | TDS cha fullform |

Tags for TDS Fullform in Marathi

TDS Fullform in Marathi. TDS Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of TDS in Marathi, Find full form of TDS in Marathi, Marathi Full Form of TDS, TDS Meaning in Marathi, Marathi Meaning of TDS


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला TDS चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि TDS म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही TDS चा फुलफॉर्म तसेच TDS काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात TDS फुलफॉर्म शिका. TDS चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत TDS चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials