BSUP-fullform-in-Marathi

BSUP Full Form in Marathi

BSUP-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

BSUP


BSUP Full Form

Basic Services to the Urban Poor


BSUP Full Form in Marathi 

शहरी गरिबांना मूलभूत सेवा


About BSUP

BSUP योजनेत शहरी गरिबांना उपयुक्तता प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोनातून निवारा, मूलभूत सेवा आणि इतर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे JNNURM (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नूतनीकरण अभियान) च्या दोन उप-मिशनांपैकी एक आहे.


Watch BSUP Full form In Marathi on YouTube

BSUP Fullform in Marathi | BSUP चा फूलफॉर्म  मराठीत  | BSUP cha fullform |

Tags for BSUP Fullform in Marathi

BSUP Fullform in Marathi. BSUP Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of BSUP in Marathi, Find full form of BSUP in Marathi, Marathi Full Form of BSUP, BSUP Meaning in Marathi, Marathi Meaning of BSUP


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला BSUP चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि BSUP म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही BSUP चा फुलफॉर्म तसेच BSUP काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात BSUP फुलफॉर्म शिका. BSUP चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत BSUP चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials