NDRF Full Form in Marathi

NDRF-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

NDRF


NDRF Full Form

National Disaster Response Force


NDRF Full Form in Marathi 

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल/राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल


About NDRF

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत “धोकादायक आपत्ती परिस्थिती किंवा आपत्तीला विशेष प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने” स्थापन केलेले एक भारतीय विशेष दल आहे. भारतातील “आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्वोच्च संस्था” ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आहे.


Watch NDRF Full form In Marathi on YouTube

NDRF Fullform in Marathi | NDRF चा फूलफॉर्म  मराठीत  | NDRF cha fullform |

Tags for NDRF Fullform in Marathi

NDRF Fullform in Marathi. NDRF Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of NDRF in Marathi, Find full form of NDRF in Marathi, Marathi Full Form of NDRF, NDRF Meaning in Marathi, Marathi Meaning of NDRF


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला NDRF चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि NDRF म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही NDRF चा फुलफॉर्म तसेच NDRF काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात NDRF फुलफॉर्म शिका. NDRF चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत NDRF चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials