CGST Full Form in Marathi

CGST-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

CGST


CGST Full Form

Central Goods and Services Tax


CGST Full Form in Marathi 

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर


About CGST

सीजीएसटी म्हणजे सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. सीजीएसटी हा वस्तू आणि सेवा कराचा एक भाग आहे. हे केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१६ अंतर्गत समाविष्ट आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत जमा झालेले कर केंद्र सरकारचे उत्पन्न असेल.


Watch CGST Full form In Marathi on YouTube

CGST Fullform in Marathi | CGST चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CGST cha fullform |

Tags for CGST Fullform in Marathi

CGST Fullform in Marathi. CGST Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of CGST in Marathi, Find full form of CGST in Marathi, Marathi Full Form of CGST, CGST Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CGST


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CGST चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CGST म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CGST चा फुलफॉर्म तसेच CGST काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CGST फुलफॉर्म शिका. CGST चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CGST चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials