IGST Full Form in Marathi

IGST-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

IGST


IGST Full Form

Integrated Goods and Services Tax


IGST Full Form in Marathi 

एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर


About IGST

आयजीएसटी म्हणजे इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स. आयजीएसटी हा वस्तू आणि सेवा कराच्या तीन घटकांपैकी एक आहे. वस्तू व सेवांचे आंतरराज्यीय हस्तांतरण झाल्यास आयजीएस कर आकारला जातो.


Watch IGST Full form In Marathi on YouTube

IGST Fullform in Marathi | IGST चा फूलफॉर्म  मराठीत  | IGST cha fullform |

Tags for IGST Fullform in Marathi

IGST Fullform in Marathi. IGST Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of IGST in Marathi, Find full form of IGST in Marathi, Marathi Full Form of IGST, IGST Meaning in Marathi, Marathi Meaning of IGST


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला IGST चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि IGST म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही IGST चा फुलफॉर्म तसेच IGST काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात IGST फुलफॉर्म शिका. IGST चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत IGST चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials