LGBTQ Full Form in Marathi

LGBTQ-fullfrom-in-Marathi

 

What is the Full Form of

LGBTQ


LGBTQ Full Form

Lesbian, gay, bisexual, and transgender


LGBTQ Full Form in Marathi 

लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर


About LGBTQ

एलजीबीटी ही एक प्रारंभिकता आहे जी लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडरसाठी आहे. १९९० च्या दशकापासून वापरात असलेली सुरुवाती, तसेच त्याचे काही सामान्य प्रकार, लैंगिकता आणि लिंग ओळखीसाठी एक छत्री संज्ञा म्हणून कार्य करते.


Watch LGBTQ Full form In Marathi on YouTube

LGBTQ Fullform in Marathi | LGBTQ चा फूलफॉर्म  मराठीत  | LGBTQ cha fullform |

Tags for LGBTQ Fullform in Marathi

LGBTQ Fullform in Marathi. LGBTQ Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of LGBTQ in Marathi, Find full form of LGBTQ in Marathi, Marathi Full Form of LGBTQ, LGBTQ Meaning in Marathi, Marathi Meaning of LGBTQ


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला LGBTQ चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि LGBTQ म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही LGBTQ चा फुलफॉर्म तसेच LGBTQ काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात LGBTQ फुलफॉर्म शिका. LGBTQ चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत LGBTQ चे पूर्ण रूप.


Also Visit our Socials