CWSN Full Form in Marathi

CWSN-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

CWSN


CWSN Full Form

Children with special needs


CWSN Full Form in Marathi 

विशेष गरजा असणारी मुले


About CWSN

CWSN म्हणजे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स विशेष शिक्षण म्हणून ओळखले जाणारे विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण अशा मुलांच्या मदतीसाठी उपलब्ध असते. अपंग असलेल्या मुलांच्या गरजा भागविणे हे विशेष शिक्षणाचे ध्येय असते. अपंगत्वाचे निदान झालेल्या विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते, जे त्यांच्या विशिष्ट शिकण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करते आणि त्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते.


Watch CWSN Full-form In Marathi on YouTube

CWSN Fullform in Marathi | CWSN चा फूलफॉर्म  मराठीत  | CWSN cha fullform |

Tags for CWSN Fullform in Marathi

CWSN Fullform in Marathi. CWSN Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of CWSN in Marathi, Find full form of CWSN in Marathi, Marathi Full Form of CWSN, CWSN Meaning in Marathi, Marathi Meaning of CWSN


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला CWSN चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि CWSN म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही CWSN चा फुलफॉर्म तसेच CWSN काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात CWSN फुलफॉर्म शिका. CWSN चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत CWSN चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials