EBC Full Form in Marathi

EBC-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

EBC


EBC Full Form

Economically Backward Classes


EBC Full Form in Marathi 

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय


About EBC

8 लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अदर बॅकवर्ड क्लास (OBC) यांसारख्या कोणत्याही वंचित सामाजिक श्रेणीशी संबंधित नसलेल्या नागरिकांना भारतामध्ये इकोनॉनिकली बॅकवर्ड क्लास (EBCs) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.


Watch EBC Full form In Marathi on YouTube

EBC Fullform in Marathi | EBC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | EBC cha fullform |

Tags for EBC Fullform in Marathi

EBC Fullform in Marathi. EBC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of EBC in Marathi, Find full form of EBC in Marathi, Marathi Full Form of EBC, EBC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of EBC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला EBC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि EBC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही EBC चा फुलफॉर्म तसेच EBC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात EBC फुलफॉर्म शिका. EBC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत EBC चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials