WCO Full Form in Marathi

WCO-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

WCO


WCO Full Form

World Customs Organisation


WCO Full Form in Marathi 

जागतिक सीमाशुल्क संघटना


About WCO

WCO, जगभरातील सीमाशुल्क प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्यासाठी 1952 मध्ये कस्टम्स को-ऑपरेशन कौन्सिल (CCC) म्हणून स्थापित केलेली आंतर-सरकारी संस्था आहे, ज्याचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे. WCO आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सीमाशुल्क तज्ञांचे जागतिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते आणि आधुनिक सीमाशुल्क प्रणाली आणि प्रक्रियांच्या चर्चा, विकास, प्रोत्साहन आणि अंमलबजावणीमध्ये अग्रगण्य भूमिका बजावते.


Watch WCO Full form In Marathi on YouTube

WCO Fullform in Marathi | WCO चा फूलफॉर्म  मराठीत  | WCO cha fullform |

Tags for WCO Fullform in Marathi

WCO Fullform in Marathi. WCO Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of WCO in Marathi, Find full form of WCO in Marathi, Marathi Full Form of WCO, WCO Meaning in Marathi, Marathi Meaning of WCO


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला WCO चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि WCO म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही WCO चा फुलफॉर्म तसेच WCO काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात WCO फुलफॉर्म शिका. WCO चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत WCO चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials