HR Full Form in Marathi

HR-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

HR


HR Full Form

Human resources


HR Full Form in Marathi 

मानवी संसाधने


About HR

मानव संसाधन (Human Resources), एखाद्या संस्थेतील मनुष्यबळ किंवा कामगारांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. हे संस्थेचे नियम आणि कायदे, पगार, कामाचे तास इत्यादी ठरवते. मानव संसाधन 5 मुख्य कर्तव्ये व्यवस्थापित करते: प्रतिभा व्यवस्थापन, भरपाई आणि कर्मचारी फायदे, प्रशिक्षण आणि विकास, अनुपालन आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा.


Watch HR Full form In Marathi on YouTube

HR Fullform in Marathi | HR चा फूलफॉर्म  मराठीत  | HR cha fullform |

Tags for HR Fullform in Marathi

HR Fullform in Marathi. HR Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of HR in Marathi, Find full form of HR in Marathi, Marathi Full Form of HR, HR Meaning in Marathi, Marathi Meaning of HR


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला HR चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि HR म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही HR चा फुलफॉर्म तसेच HR काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात HR फुलफॉर्म शिका. HR चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत HR चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials