NAAC Full Form in Marathi

NAAC-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

NAAC


NAAC Full Form

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL


NAAC Full Form in Marathi 

राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि मान्यता परिषद


About NAAC

राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) संस्थेच्या ‘गुणवत्तेची स्थिती’ समजून घेण्यासाठी महाविद्यालये, विद्यापीठे किंवा इतर मान्यताप्राप्त संस्थांसारख्या उच्च शैक्षणिक संस्थांचे (एचएआय) मूल्यांकन आणि मान्यता घेते.


Watch NAAC Full form In Marathi on YouTube

NAAC Fullform in Marathi | NAAC चा फूलफॉर्म  मराठीत  | NAAC cha fullform |

Tags for NAAC Fullform in Marathi

NAAC Fullform in Marathi. NAAC Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of NAAC in Marathi, Find full form of NAAC in Marathi, Marathi Full Form of NAAC, NAAC Meaning in Marathi, Marathi Meaning of NAAC


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला NAAC चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि NAAC म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही NAAC चा फुलफॉर्म तसेच NAAC काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात NAAC फुलफॉर्म शिका. NAAC चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत NAAC चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials