LOL Full Form in Marathi

LOL-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

LOL


LOL Full Form

Laugh out loud


LOL Full Form in Marathi 

मोठ्याने हसा/मोठ्याने हसणे


About LOL

LoL हा मोठ्याने हसण्याचे संक्षिप्त रूप आहे. हे इंटरजेक्शन आणि क्रियापद म्हणून वापरले जाऊ शकते. LoL हा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन्सनात सर्वात सामान्य अपशब्दांपैकी एक आहे. जरी याचा अर्थ मोठ्याने हसणे असा असला तरीही, lol हा मुख्यतः हसणे किंवा थोडासा करमणूक दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.


Watch LOL Full form In Marathi on YouTube

LOL Fullform in Marathi | LOL चा फूलफॉर्म  मराठीत  | LOL cha fullform |

Tags for LOL Fullform in Marathi

LOL Fullform in Marathi. LOL Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of LOL in Marathi, Find full form of LOL in Marathi, Marathi Full Form of LOL, LOL Meaning in Marathi, Marathi Meaning of LOL


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला LOL चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि LOL म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही LOL चा फुलफॉर्म तसेच LOL काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात LOL फुलफॉर्म शिका. LOL चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत LOL चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials