NGO Full Form in Marathi

NGO-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

NGO


NGO Full Form

Non-governmental organization


NGO Full Form in Marathi 

अशासकीय संस्था


About NGO

NGO हा एक ना-नफा गट आहे जो कोणत्याही सरकारपासून स्वतंत्रपणे कार्य करतो. स्वयंसेवी संस्था, ज्यांना काहीवेळा नागरी संस्था म्हणतात, मानवतावादी कारणे किंवा पर्यावरण यासारख्या सामाजिक किंवा राजकीय ध्येयासाठी समुदाय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटित केल्या जातात.


Watch NGO Full form In Marathi on YouTube

NGO Fullform in Marathi | NGO चा फूलफॉर्म  मराठीत  | NGO cha fullform |

Tags for NGO Fullform in Marathi

NGO Fullform in Marathi. NGO Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of NGO in Marathi, Find full form of NGO in Marathi, Marathi Full Form of NGO, NGO Meaning in Marathi, Marathi Meaning of NGO


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला NGO चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि NGO म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही NGO चा फुलफॉर्म तसेच NGO काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात NGO फुलफॉर्म शिका. NGO चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत NGO चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials