Seeker Meaning in Marathi

Seeker-meaning-in-marathi

 

Type of Seeker

noun: seeker; plural noun: seekers


Definition and Meaning of Seeker in Marathi

साधक, उल्लेख केलेली गोष्ट मिळविण्याचा किंवा शोधण्याचा प्रयत्न करणारा माणूस


Pronunciation of Seeker in Marathi

Seeker (सीकर)


Usage of Seeker in a Sentence

    • He was a seeker of truth.
    • He is a relentless seeker of publicity.
    • He made the opponent a fellow seeker of truth.
    • He has got a job seeker visa from Germany.

 

Watch Seeker Meaning In Marathi on YouTube

Seeker meaning in Marathi | Seeker मराठीत अर्थ | explained Seeker in Marathi

Synonyms of Seeker in Marathi

candidate, applicant, aspirant, contender, campaigner, hopeful, expectant, nominee


Antonyms of Seeker in Marathi

candidate, applicant, aspirant, contender, campaigner, hopeful, expectant, nominee


Tags for Seeker Meaning in Marathi

Seeker Meaning in Marathi. Seeker Meaning in Marathi by MD. Meaning and definitions of Seeker . translation of Seeker in Marathi language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Seeker in English and in Marathi. What Seeker means in Marathi. Seeker meaning in Marathi. Seeker definition, explanation, pronunciations and examples of Seeker in Marathi. Synonyms of Seeker in Marathi. Antonyms of Seeker in Marathi. Seeker in Marathi Dictionary. Seeker typing in Marathi. Thesaurus of Seeker in Marathi. Thesaurus of Seeker Meaning in Marathi.


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला Seeker चा मराठीत अर्थ समजेल आणि Seeker चा उच्चार देखील कळेल. म्हणजेच Seeker शब्दाच्या अर्थासोबत Seeker उच्चार कसा करायचा, Seeker उच्चार करण्याची योग्य पद्धत कोणती हे देखील शिकाल. तर Seeker हा शब्द फक्त एका मिनिटात शिका. Seeker चा मराठी अर्थ सविस्तर जाणून घेऊया. मराठीत Seeker चा अर्थ.


 

Also Visit our Socials