EBC Full Form in Marathi

  What is the Full Form of EBC EBC Full Form Economically Backward Classes EBC Full Form in Marathi  आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय About EBC 8 लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अदर बॅकवर्ड क्लास (OBC) यांसारख्या कोणत्याही वंचित सामाजिक श्रेणीशी संबंधित नसलेल्या नागरिकांना भारतामध्ये इकोनॉनिकली बॅकवर्ड क्लास (EBCs) म्हणून …

EBC Full Form in Marathi Read More »