FEMA Full Form in Marathi

  What is the Full Form of FEMA FEMA Full Form Foreign Exchange Management Act FEMA Full Form in Marathi  परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा About FEMA भारताच्या केंद्र सरकारने फेमा म्हणून ओळखल्या जाणार् या भारतातील बाह्य देयकांना आणि सीमेपलीकडील व्यापारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हा कायदा तयार केला आहे. FEMA ची सुरुवात 1999 मध्ये पूर्वीच्या FERA कायद्याच्या …

FEMA Full Form in Marathi Read More »