WCO Full Form in Marathi

  What is the Full Form of WCO WCO Full Form World Customs Organisation WCO Full Form in Marathi  जागतिक सीमाशुल्क संघटना About WCO WCO, जगभरातील सीमाशुल्क प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्यासाठी 1952 मध्ये कस्टम्स को-ऑपरेशन कौन्सिल (CCC) म्हणून स्थापित केलेली आंतर-सरकारी संस्था आहे, ज्याचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे. WCO आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सीमाशुल्क तज्ञांचे …

WCO Full Form in Marathi Read More »