GATT Full Form in Marathi

GATT-fullform-in-marathi

 

What is the Full Form of

GATT


GATT Full Form

General Agreement on Tariffs and Trade


GATT Full Form in Marathi 

प्रशुल्क आणि व्यापार यासंबधी सर्वसाधारण करार


About GATT

२३ देशांनी ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी केलेला जकात आणि व्यापारावरील सर्वसाधारण करार (गॅट) हा एक कायदेशीर करार होता, जो महत्त्वपूर्ण नियमांचे जतन करताना कोटा, दर आणि अनुदाने काढून टाकून किंवा कमी करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी करणारा कायदेशीर करार होता.
जागतिक व्यापाराची पुनर्रचना आणि उदारीकरण करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक सुधारणेला चालना देणे हा गॅटचा हेतू होता.


Watch GATT Full form In Marathi on YouTube

GATT Fullform in Marathi | GATT चा फूलफॉर्म  मराठीत  | GATT cha fullform |

Tags for GATT Fullform in Marathi

GATT Fullform in Marathi. GATT Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of GATT in Marathi, Find full form of GATT in Marathi, Marathi Full Form of GATT, GATT Meaning in Marathi, Marathi Meaning of GATT


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला GATT चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि GATT म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही GATT चा फुलफॉर्म तसेच GATT काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात GATT फुलफॉर्म शिका. GATT चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत GATT चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials