GNM Full Form in Marathi

GNM-fullform-in-Marathi

 

What is the Full Form of

GNM


GNM Full Form

General Nursing and Midwifery


GNM Full Form in Marathi 

जनरल नर्सिंग आणि मिडवाइफरी


About GNM

डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग अँड मिडवाइफरी (GNM) हा तीन वर्षांचा कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना आरोग्य संघाचे सदस्य म्हणून प्रभावीपणे काम करण्यासाठी तयार करणे आहे. या रोजगाराभिमुख कार्यक्रमात नर्सिंग फंडामेंटल्स अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी सायकोलॉजी बायोलॉजी सोशियोलॉजी आणि फर्स्ट एड या विषयांचा समावेश आहे.


Watch GNM Full form In Marathi on YouTube

GNM Fullform in Marathi | GNM चा फूलफॉर्म  मराठीत  | GNM cha fullform |

Tags for GNM Fullform in Marathi

GNM Fullform in Marathi. GNM Fullformg in Marathi by MD. What is the full form of GNM in Marathi, Find full form of GNM in Marathi, Marathi Full Form of GNM, GNM Meaning in Marathi, Marathi Meaning of GNM


What was in this post

या वेबसाईटवर तुम्हाला GNM चे मराठीत पूर्ण रूप समजेल आणि GNM म्हणजे काय हे देखील कळेल. याचा अर्थ तुम्ही GNM चा फुलफॉर्म तसेच GNM काय आहे हे शिकू शकाल. त्यामुळे फक्त एका मिनिटात GNM फुलफॉर्म शिका. GNM चा मराठी पूर्ण फॉर्म तपशीलवार जाणून घेऊया. मराठीत GNM चे पूर्ण रूप.


 

Also Visit our Socials